Historia - Kolekcja - Wycena - Budowa - Linki - Fotografie - Kontakt


Już w 1840 roku opisując  fotografie techniką dagerotypii w American Repository of Arts prorokowano tak : „Ekspozycje są wykonywane aparatem na bardzo małych płytach. Po czym powiększane do wymaganego rozmiaru w większym aparacie na sztywnym stojaku. Ta metoda prawdopodobnie wniesie duży wkład w praktykę sztuki”
W marcu 1843 Amerykanie Wolcott i Johnson oficjalnie opatentowali sposób kopiowania i powiększania dagerotypów.

 

Wynalazca kalotypi Henry Fox Talbot w czerwcu 1843 r. użył powiększalnik do wykonywania Talbotypów.  CZYTAJ DALEJ (Historia)--------->

Powiększalniki produkowane w Polsce
 między 1920r. i 1991
r.
*Szczegóły po kliknięciu na powiększalnik.
*Fotografie w ramkach papierowych zaczerpnięte są z Internetu.
*Większe fotografie bez ramek są dokumentacją własnej kolekcji.
 API
 1953


API seria 2  1959


Beta 1962-1968


Beta Nova
1967-1970Beka 1933-1939


Bujak 1920-1939

 Delta 1929-1939Krokus 1952-1953

Krokus Color
1961

Krokus 2
1960-1970

Krokus 3
1964-1966Krokus 3 Color
1968-1972Krokus 4 Color N
1978Krokus 4 Color SL
1984
Krokus 35 L 1985


 

Krokus 35 SL 1990           Krokus 35
SL
Color 1991Krokus 44
1988Krokus 44 Color
 1989
Krokus 44 Color  L
1990
Krokus 44 Color Mat
1985Krokus 44 Color S
1990

 

Krokus 44 Color SL 1990Krokus 66
1975-1989Krokus 66 Color
 1975-1988
Krokus 66 color K
1978Krokus 66 L 1976
Krokus 66 Color Mat 1988

Krokus 66 color OL 1987


Krokus 66 color SL 1983Krokus 67color 1985-1990Krokus 67 color E 1985-1990
Krokus 69 Color E
1976-1990
Krokus 69 Color S
1977

Krokus Mini 1985-1989

Mak 1963 

  

Meteoryt 1961


Meteor 1962-1964Meteor Color 1968 
Meteor Color SL 1967-1969

Scharf 1925-1939

Żak 1957

 

 

 Zaprezentowane polskie powiększalniki  fotograficzne mogą odbiegać szczegółami budowy od spotkanych na bieżących aukcjach . Powodem jest to że w czasie produkcji poprawiano i zmieniano konstrukcje. Instrukcje miały ostrzegawczy napis: "UWAGA Zastrzega się możliwość zmian w konstrukcji powiększalnika , wynikających z stałego usprawniania i ulepszania naszych wyrobów." Niektóre powiększalniki pozostają  w domysłach.  Pojawiają się tylko nazwy bez zdjęć potwierdzających istnienie. Takim  przykładem  jest "Beka" itp... 

Copyright © 2007